Повернутися до звичайного режиму

Моніторинг якості освіти

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 №1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», регіональної моделі моніторингу якості дошкільної освіти у дошкільному закладі проведено моніторинг якості освіти. Упровадження моніторингових досліджень у діяльності ДНЗ дозволяє результативно організувати та здійснювати навчально-виховний процес, стимулює особистісний розвиток дітей та творче зростання педагогів, дозволяє ефективно розподіляти ресурси закладу, впливає на підвищення його соціального статусу.
Оцінювання результатів навчально-виховного процесу здійснювалось педагогами закладу тричі на рік (вересень, січень, травень) за показниками, що використовуються при проведенні державної атестації навчальних закладів. У якості інструментарію застосовувались карти спостережень, уміщені у збірнику «Науково-методичний супровід організації та проведення державної атестації навчальних закладів: методичні рекомендації / За заг.ред. Л.Д. Покроєвої – 3-тє вид., переробл. І допов. – Харків: ХАНО, 2013. – 224 с.

Оцінка досягнень проводилась за рівнями:

- Високий – показник проявляється повною мірою, дитина має глибокі системні знання та практичні вміння;

- Достатній - показник проявляється частково й ситуативно, дитина має достатні, але не глибокі знання, чекає підтримки від дорослого;

- Середній - показник проявляється вкрай рідко, знання та практичні вміння дуже обмежені та безсистемні;

- Низький - повна відсутність прояву, відсутність знань та практичних вмінь.

Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені, зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної з них.

Отже, аналіз результатів діагностування дітей за освітніми лініями засвідчує, що їх загальні позитивні показники, які були отримані на початку навчального року в 2014 році у порівнянні з кінцем навчального року 2015 року дали вагомий приріст, а негативні – знизились, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року. Робота вихователя за даними освітніми лініями проводилась на достатньому рівні.

Кiлькiсть переглядiв: 141