Базовий компонент дошкільної освіти

/Files/images/2015/mo.jpg

Базовий компонент дошкільної освіти ― це Державний стандарт дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до/Files/images/2015/35916445.jpg школи.

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає засвоєння її змісту як завершеного етапу, розрахованого на весь період дошкільного дитинства, сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе є обов'язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу в дошкільних закладах незалежно від їх підпорядкування, типу і форми власності.

/Files/images/2015/34326090-wise-owl.jpg

Організація оСВІТНЬОГО процесу в

ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ здійснюється згідно з:

► Законом України "Про освіту";

► Законом України "Про дошкільну освіту";

► Міжнародною конвенцією про права дитини;

► Базовим компонентом дошкільної освіти;

► Освітньою програмою від 2-х до 7-ми років "Дитина"

Основними завданнями ЗДО є:

- охорона життя та зміцнення здоров'я дітей;
- забезпечення інтелектуального, особистісного та фізичного розвитку дитини;
- здійснення необхідної корекції відхилень в розвитку дитини;
- взаємодія з сім'єю у вихованні дітей для забезпечення повноцінного розвитку дитини;
- підвищення професійної майстерності вихователів на основі досягнень психолого-педагогічних наук, передового досвіду ЗДО міста, вихователів свого закладу;
- розвиток творчих та розумових здібностей дитини;
- залучення дітей до загальнолюдських цінностей.

/Files/images/2015/2сайт.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1460