Програмно-методичне забезпечення

/Files/images/61.jpg Зміст методичної роботи в КЗ "ДНЗ № 238" будується на основі державних директивних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують івизначають основні напрямки та зміст освітньо-вихоної роботи з дітьми (Закон України "Про Освіту","Про дошкльну освіту", Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Коментаря до нього, Національної доктрини розвитку освіти, Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", навчальних планів, програм, методичних рекомендацій, новинок психолого- педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, удосконалення освітньо-виховного процесу, напрямків діяльності педагогів./Files/images/deti12.gif Методичну роботу в КЗ "ДНЗ № 238" здійснює вихователь-методист і разом із завідувачем Торяник Аллою Василівною слідкує: -за створенням науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для безперечного вдосконалення фахової освіти і кваліфікацї педагогічних працівників; -організацією системи роботи, спрямованої на активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду педагогічних працівників;

/Files/images/11550211.gif - впровадженням в практику роботи закладу інноваційних технологій та досягнень кращого педагогічного досвіду; -вивченням стану організації освітньо-виховного процесу, умов забезпечення психічного та фізичного здоров'я дошкільників, рівня їх життєвої компетентності; -вивченням рівня знань, умінь та навичок дошкільників відповідно до державних стандартів; -організацією освітньо-виховного процесу, інформаційно-просвітницької роботи серед батьків вихованців з питань розвитку, виховання навчання дітей.

/Files/images/книги.pngМЕТОДИЧНА РОБОТА В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ БАЗУЄТЬСЯ НА ТАКИХ ЗАСАДАХ:

• відповідність системи методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави;

• науковість методичної роботи;

• комплексний характер методичної роботи, що передбачає єдність і взаємозв'язок усіх сторін і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

• систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість.

• творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів;

• конкретність, урахування особливостей роботи дошкільного закладу, індивідуалізація та диференціація у підході до педпрацівників;

• єдність теорії і практики, оперативність, гнучкість та мобільність методичної роботи;

• колективний характер при розумному співвідношенні групових та індивідуальних, формальних і неформальних, обов'язкових і добровільних форм та видів методичної роботи, самоосвіти педагогів;

• створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогічних працівників.

Завданням методичної служби є:

· Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя

· Стимулювання творчого потенціалута інноваційних пошуків

· Підвищення педагогічної культури вихователів

· Вдосконалення педагогічної майстерності

· Розвиток спеціальних умінь та навичок

· Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

Базується на принципах методичної роботи:

· Педагогічна співпраця з вихователем

· Робота в режимі довіри, доброзичливості

· Творча атмосфера, стимулювання творчої активності

· Принцип допоміжно-регульованого контролю

· Надання вихователеві права вибору

· Системність методичних заходів

· Принцип "Я-повідомлень" у спілкуванні

· Щоденна допомога

· Випереджувальний характер методичної роботи

Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:

· Курси підвищення кваліфікації

· Науково-практичні семінари

· розв'язання актуальних освітніх проблем в творчих групах

· узагальнення досвіду роботи педагогів

Методична робота з кадрами:

· Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

· Курсова перепідготовка

· Атестація педагогів

· Педради

· Семінари

· Консультації

· Колективні перегляди

· Робота творчої групи

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування:

· Круглий стіл, диспут, консультації

· Інтерактивні лекції

· Навчальні тренінги

· Семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп

· Вивчення структури та оснащення матеріального середовища

· Спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять

Розвивальне середовище для дітей раннього віку

Розвивальне середовище для дітей молодшого дошкільного віку

Розвивальне середовище для дітей середнього дошкільного віку

Розвивальне середовище для дітей старшого дошкільного віку

/Files/images/9.gif

Кiлькiсть переглядiв: 378