Робота психологічної служби складена за нормативними документами:

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616 "Положення про психологічну службу системи освіти України"

2. Закон України "Про освіту", від 1996 року

3. Етичний кодекс психолога

4. Посадова інструкція практичного психолога

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 № 691 "Положення про психологічний кабінет загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти"

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2008 № 554 "Про виконання рішення колегії з питань "Про стан та подальший розвиток психологічної служби в системі освіти України"

7. "Лист про стан психологічної служби в системі освіти України" від 19.07.2012 1/9 № 517

8. Методичні рекомендації ХАНО:

1) щодо організації діяльності психологічної служби у 2012\2013 навчальних роках; 2) щодо планування діяльності, ведення документації та звітності практичних психологів дошкільних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів.

Нормативно-правова база з охорони прав дитини:

1. Конвенція Міжнародної організації праці «Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці»;

2. Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства;

3. Сімейний, Кримінальний та Кримінально процесуальний кодекси України, Кодекс України про адміністративні правопорушення;

4. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-ХII;

5. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III;

6. Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15 листопада 2001 року № 2789-III;

7. Закон України «Про правила етичної поведінки» від 17 травня 2012 року № 4722;

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №28 (28-2014-п) від 22.01.2014);

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Про затвердження Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини»;

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»;

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»;

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 608 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги»;

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 року № 877 «Про затвердження Типового положення про центр соціально – психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями»;

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 148 «Про затвердження типового положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді»;

17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616 ”Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127, зареєстрованого в Мін'юсті 30.12.99 за № 922/4215, виклавши його у новій редакції, що додається), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2009 р. за № 687/16703;

18. Наказ Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000 «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти » (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 489 від 29.06.2006) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2000 року за № 659/4880;

13. Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 № 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1105/25882);

19. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2012 № 1176 “Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей ” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 р. за № 121/22653 );

20. Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.07.2014 № 450 «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2014 р.за № 1076/25853);

21. Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 27 «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України4 лютого 2014 р.за № 216/24993 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінсоцполітики № 387 від 16.06.2014).

Кiлькiсть переглядiв: 114