ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ:

/Files/images/права батьків.jpeg

Батьки (законні представники) зобов'язані:

• закласти основи інтелектуального, фізичного, етичного розвитку дитяти в дитячому віці;

• виконувати Статут ДНЗ в частині, що стосується їх прав і обов'язків;

• своєчасно оплачувати утримання дитяти в ДНЗ;

• своєчасно повідомляти про можливу відсутність дитини;

• сприяти ДНЗ у вихованні, навчанні і розвитку вихованця;

• взаємодіяти з ДНЗ за всіма напрямами виховання і навчання дитини.

• відвідувати загальні і групові збори.

ПРАВА БАТЬКІВ:

Батьки (законні представники) мають право:

• захищати законні права і інтереси дитяти;

• брати участь в роботі Конференції, ради ДНЗ, з правом дорадчого голосу в діяльності Педагогічної ради;

• вносити пропозиції по поліпшенню роботи з дітьми, у тому числі організації додаткових (платних) освітніх і медичних послуг;

• консультуватися з педагогічними працівниками ДНЗ за проблемою виховання і навчання.

• надавати допомогу і робити добровільні внески на реалізацію статутних завдань.

• брати участь в суботниках.

Нормативні документи, що визначають права та обов'язки батьків

Кiлькiсть переглядiв: 202